• Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø

Kvalitet

I Christiansen & Essenbæk fokuserer vi på at skabe og vedligeholde langvarige og stærke samarbejdsrelationer med både bygherrer, rådgivere og andre entreprenører. Og her er kvalitet og ordentlighed helt afgørende.

Derfor er kvalitet, udvikling og optimering implementeret fra ledelse til udførende medarbejdere. Det sikrer vi på ledelsesniveau gennem et velfungerende og opdateret kvalitetsledelsessystem med krydsreference til DS/ISO 9002 og på alle niveauer af organisationen gennem uddannelse og instruktion.

Eksempelvis gennemgås opgaver og kvalitetskrav altid på pladsen med alle involverede medarbejdere, og arbejdsinstruktioner underskrives elektronisk, så vi ved at alle har forstået opgaven, inden vi starter op.

Kvalitetssikring starter i tilbudsfasen og slutter ikke før alt er afleveret uden mangler.

Miljø

Miljø og bæredygtighed bliver stadigt vigtigere elementer i vores arbejde og i vores branche. Vi følger udviklingen tæt, og med stor interesse gennem kurser, konferencer og pilotprojekter indenfor eksempelvis genanvendelse af byggematerialer og forbedringer af affaldssortering.

Vores miljøledelsessystem er baseret på ISO 14001, og er integreret i vores kvalitetsledelsessystem, for at give vores projekt- og byggeledere et samlet og let overskueligt værktøj til projektledelse.

I vores daglige arbejde minimerer vi miljøpåvirkningen ved blandt andet at undgå spild og overforbrug af ressourcer, ved at tænke miljøet ind i vores indkøb og drift af maskiner, og ved så vidt muligt at vælge miljøansvarlige metoder og materialer.

Da vi har en række medarbejdergrupper, der arbejder med miljøfarlige stoffer, har vi et stort ansvar for at sikre, at de har den relevante viden til at passe på både sig selv og det omgivende miljø, og vi har derfor uddannet certificerede miljøsanitører.

Arbejdsmiljø

Hos Christiansen & Essenbæk foregår arbejdet med at skabe et sikkert og positivt arbejdsmiljø i to sideløbende spor.

Dels det projektspecifikke, hvor projektledelsen inden opstart sikrer, at alle arbejdsmiljø relaterede udfordringer er håndteret, og at vi har den fornødne viden til at klæde vores medarbejdere på til opgaven.

Og dels et udviklingsniveau, hvor vi blandt andet indgår i samarbejder om at udvikle nye arbejdsredskaber eller -processer, og løbende optimerer vores arbejdsmiljø i vores arbejdsmiljøgruppe.

Udviklingsarbejdet kan være fra det helt nære, som at udvikle ny mærkning af vibrationsværktøjer, der skal sikre at ingen overskrider den tidsmæssige anbefaling, til de større samarbejder, hvor vi eksempelvis har arbejdet sammen med de dygtige opfindere hos Lolle & Nielsen om arbejdsredskaber, der skal aflaste udførende medarbejdere ved tunge løft.

Vores medarbejdere er ikke bare vores vigtigste ressource; de er vores kollegaer. Og derfor arbejder vi på flere fronter for at sikre dem et godt og sikkert arbejdsmiljø, og et langt og godt arbejdsliv med udvikling og læring.

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

 

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.